• Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

  Từ ngày 18 tháng 12 năm 2018, Thông tư 18/2018 / TT-BLDTBXH sửa đổi thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. lực lượng pháp luật. Trên cơ sở pháp lý hiện hành, bản tóm tắt các quy định và thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

  giay phep lao dong

  Điều kiện cấp giấy phép lao động

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
  • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
  • Là một người quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc nhân viên kỹ thuật.
  • Không phải là tội phạm hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự theo luật pháp Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
  • Được sự chấp thuận bằng văn bản của một cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc làm của người lao động nước ngoài.

  Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thông qua cổng web:

  Bước 1: Đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài với Ủy ban nhân dân tỉnh / thành phố.

  Ít nhất 30 ngày trước ngày dự định sử dụng lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) sẽ gửi báo cáo giải thích nhu cầu về lao động nước ngoài đến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là cơ quan phê duyệt).

  Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về nhu cầu lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải gửi báo cáo giải thích sự thay đổi cho cơ quan phê duyệt trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày sử dụng lao động nước ngoài dự kiến. ".

  Các tập tin bao gồm:

  1. Công văn theo mẫu sau:
  • Đối với người sử dụng lao động chưa bao giờ đăng ký và nhận được sự chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài: Thư gửi thư yêu cầu tuyển dụng được soạn thảo theo mẫu 01 được ban hành cùng với Thông tư 18/2018 / TT-BLĐTBXH sửa đổi thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
  • Đối với người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài và đã thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài: Thư công văn về nhu cầu tuyển dụng được soạn thảo theo mẫu 02, ban hành Thông tư. Thông tư 18/2018 / TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
  1. Thư giới thiệu / giấy ủy quyền (Trong trường hợp người nộp đơn không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

  Nộp hồ sơ tại:

  • Gửi trực tiếp tại Phần 1 cửa của cơ quan phê duyệt hoặc hệ thống cổng thông tin web http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

  Thời gian xử lý: 15 ngày làm việc (đối với nộp trực tiếp) và 12 ngày làm việc (đối với gửi trực tuyến)

  >>Xem thêm dịch vụ làm visa https://www.vietnambooking.com/visa

  Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động

  Trong quá trình chờ đợi sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh / thành phố về việc tuyển dụng lao động nước ngoài. Công nhân cần chuẩn bị các tài liệu sau:

  1. Văn bản yêu cầu cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 11/2016 / ND-CP theo Mẫu số 7 ban hành cùng với Thông tư 40/2016 / TT-BLDTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016 / ND-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
  2. Giấy chứng nhận y tế hoặc giấy chứng nhận kiểm tra y tế do cơ quan, tổ chức y tế nước ngoài hoặc Việt Nam có thẩm quyền cấp có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe cho đến ngày nộp. Hồ sơ.

 • Comments

  No comments yet

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: